Lễ tổng kết năm học 2017-2018 được tổ chức vào ngày 28 tháng 05 năm 2018 tại Tường THCS Thổ Sơn - Hòn Đất - Kiên Giang.